எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பாலுக்குள் கலந்த நெய் போல

அழியும் உடலுக்குள்
அழியாத ஆன்மா
ஒளிந்திருக்கிறது.

மேலும்


மேலே