எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

என் பென்சில் முனை காகிதம்

மேல் கொண்ட காதல்

கண்ணிப் பெண் ஒருத்தியின் முக வாடை

மேலும்

நன்றி நன்பா 29-Jun-2016 4:38 pm
பருவம் பார்க்கும் பேதையின் கண்கள் அடடா அழகான ஓவியம் 29-Jun-2016 1:46 pm

உன் விரல் படும் வரை

என் திறமை எதுவென எனக்கே தெரியவில்லை
களைத்து நின்ற கையை பார்த்து
சொன்னது 

பென்சில்

மேலும்

மன்னிக்கவும், நிச்சயமாக 29-Jun-2016 5:54 pm
தொடர்ந்து வரையுங்கள்..உங்கள் கவிதைகள் போல் ஓவியமும் அழகாய் இருக்கிறது 29-Jun-2016 1:45 pm

முக்காட்டுக்குள்ளே எந்நேரமும் மறைந்து கிடக்கிறாள்

மேலும்

மிகவும் அழகாக வரைந்து இருக்கீங்க.. 29-Jun-2016 1:43 pm

மேலே