எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கணையாழி
மனம் நொந்த மங்கைக்கு
மந்தி தந்த மாமருந்து

நெருப்பு
அரக்கன் அவன் ஆணவம் அழிக்க
ஆதவன் மாணவன் அன்பளிப்பு

மேலும்


மேலே