எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

மேகத்தை பிரிந்த சோகத்தினை
கொட்டி தீர்க்கும் மழையிடம் பார்க்கிறேன்
என் மனதின் வேதனையை!

மேலும்

இனிய  தமிழ் புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள் . தமிழனாய் வாழ்வோம் தமிழுக்காக வாழ்வோம்

மேலும்


மேலே