எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

குளிக்காத பசுவை வணங்கும் நீங்க
குளிக்குற மனுசனை மதிக்காம
வன்மையா கொல்லுரிங்க
இதென்ன நியாயம் ???
உங்க சமத்துவம் இதுவோ ?

மேலும்


மேலே