எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அனுமதி பெறாமல் நுழைந்த கள்ளியை அனுமதித்ததால் என்னவோ ஆயூள் கைதியாக இருக்கிறேன் இன்னும் என் மனச்சிறையில்

மேலும்


மேலே