எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வாழ்க்கை வினோதமான மோனலிஷா ஓவியம்
சிரித்துக் கொண்டே பார் அது சிரிக்கும்
சோகமாய் பார்த்தால் உன்னை அழவைக்கும்

வாழக்கை நம் முன்னூட்டத்தையே
பின்னூட்டமாய் கொடுத்துவிடும்
முன்னூட்டங்களாய் மகிழ்வைக் கொடுப்போம்

மேலும்

படிக்கப்படாத கவிதைகள் எழுதப்படாமலே இருந்திருக்கள்ளலாம்

மேலும்


மேலே