எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காதல்!!!

அழகென்னும் தோகை    
           கொண்டு வந்தாள்.. மயிலென 
என் வாழ்வில் அத்தோகை கொண்டு    
            என்னை சிறையிடுவாள் 
அன்பு என்னும் சிறையில்... 

                              By 
                   Prabhu shalini

மேலும்


மேலே