எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பேச முற்படும் என் உதடுகள்

பேச மறுக்கும் என் மனது
இரண்டுக்கும் இடையில் மாட்டிக்கொண்ட என் கண்கள்
உன் பிம்பம் என் முன் தோன்றும் போது...!!

மேலும்


மேலே