எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காடுகளை அழிக்காதீர்கள்-பின்
எங்கள் முகவரியை,
நாங்களே தேடக்கூடும்...!(3D பென்சில், கலர் பென்சில் ஓவியம்.)

மேலும்

அணிலே அணிலே ஓடிவா

அழகு அணிலே ஓடிவா....(போஸ்டர் கலர் சுவர் சித்திரம்.)

மேலும்

குளிர் வெண்ணிலவையும்,

தென்னையின் தென்றலையும்-இனி
எங்கு ரசித்து அனுபவிக்க
காங்கிரிட் கட்டிடங்களிடையில்...

மேலும்

"விவசாயம்"

விவசாயம் மறந்து
வீடுகளாகும் நிலங்களைப் பார்க்கையில்...
நம் பிள்ளைகள்
நாளை எதை உண்பார்கள்...??!!

மேலும்

தங்களின் வாழ்த்துக்கு மிக்க நன்றி... 25-Sep-2015 12:10 am
நன்று 24-Sep-2015 7:39 pm

மேலே