எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கண்களிள் கசிவது  வெறும் நீர் அல்ல  நம் அன்பின்  ஏமாற்றம்  பாசத்தின் பாிதவிப்பு விருப்பங்களின் வெறுமை நம்பிக்கையின்  கருசிதைப்பு  இப்படி பல மாறுபட்ட பரிமானங்களில்  உயிரான உறவுகளின் உதாசீனங்கள் மனக்குமுரல்களாய் விழிதுளைக்கும் உயிரின் ஓலங்கள்......SK

மேலும்

ஒரு வரியேனும் உன்
பெயர் மொழியிடையில்
சில நொடியேனும் உன் சிந்தனையோடு
சிரு துளியேனும் உன் விழிகளின் நடுவில் வாழ்வென்ற போதும் உன் வழித்துதுணையோடு சாவென்ற போதும் உன் சம்மதத்தோடு.........Sk

மேலும்

இரவில் நிலவு தூங்கதாம்
எப்படி ஒப்புகொள்வேன் நான்
உன்னை கண்டபிறகு

மேலும்


மேலே