எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கருத்து பதிவிட்டமைக்கு நன்றி சகோதரரே ,என்ன பிழை என்று கூறினால் திருத்தி கொள்வேன் , 

மேலும்


மேலே