எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

  இயற்கை  

மேலும்

ஆம் . உண்மை இயற்கையாய் விரிந்திருப்பதெல்லாம் இறைவனின் தோற்றமே.! கையெழுத்தும் அழகு வாழ்த்துக்கள் கவி தமிழிசை 05-Apr-2018 1:28 pm

மேலே