எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கோபம் 

மேலும்

மதுவிலக்கு  படிப்படியாக  குறைக்கும் போது எடுக்கப்பட்ட  அரிய புகைப்படம்..!

மேலும்

உண்மை தானே....?

மேலும்

நன்றி 13-Apr-2016 4:31 am
தத்துவம் நன்றி 13-Apr-2016 4:28 am
மிக்க நன்றி 13-Apr-2016 3:54 am
காலி மண்டைகள் நாற்காலி ஆசையோடு அணிவகுக்குது..... சட்டமன்றம் சென்று ஒப்புக்குத் தாளம் தட்டப்போகுது.....!! காலிக்குடங்கள் வாக்கு என்றாகி வந்து விழுகுது.....தண்ணியில்லாத தேசத்தில்......!!! நன்றி ஐயா......!! 13-Apr-2016 3:54 am

தலைவர்.

மேலும்

நலம்.நன்றி. நீங்கள் நலம் தானே..? 18-Aug-2014 11:00 am
மறக்கவோ மறைக்கவோ முடியாதே தம்பு...வீட்டில் சுகமா? 18-Aug-2014 10:52 am
சரியாகச் சொன்னீர்கள் நண்பரே. சராசரி மனிதனாகவும் தாணைத் தளபதியாகவும் இந்த உலகிற்கு காண்பித்த......நம் கண்கண்ட நிகழ்காலத் தலைவர். 18-Aug-2014 4:53 am
பிரபாகரன்...-தமிழின நாற்று....இனமான ஊற்று..... 17-Aug-2014 9:40 pm

மேலே