எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எழுத நினைக்கிறேன்
அடம்பிடிக்கின்றன வார்த்தைகள்...
ஏனோ தெரியவில்லை....
எழுதுகோலும் அழுதவண்ணம்.......

மேலும்

என் சகோதர,சகோதரிகள் அனைவருக்கும் என் ஸலாம் உண்டாகட்டும்.

மேலும்

அது போல் இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உங்கள் மீதும் உண்டாகட்டும்...ஈத் பெருநாள் வாழ்த்துக்கள் 28-Jul-2014 10:00 am

மேலே