எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பாடலாசிரியர்  ஆகா வேண்டும் என்ற கனவு பாதையில் ....நான் எழுதும் சிறு கவிதைகள் .....

வரிகளுடன் ,

ஜி வி விஜய்

மேலும்


மேலே