எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

முத்தமிழுள் முதற்றமிழுடன்
கை கூடியிருப்பதனால்தான் நீ இத்தனை கவிஞர்களை களவாடி இருக்கிறாய்.
-இயற்கை-

மேலும்


மேலே