எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அரசியல்
வன்முறையில்
சிந்திய ரத்தத்தை
உருஞ்சி வளரும்
விசச்செடி..!

மேலும்


மேலே