எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

இருக்கை பகிர்ந்த நண்பா
நீ கடல் கடந்து இருக்கையில்
ஆர தழுவ துடிக்கும் என் இரு கைக்கு
ஆறுதலாய் உன் பகிர்வு தாங்கிய கைபேசி

மேலும்


மேலே