எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

முதலில் நாம் சரியாக இருப்போம்

அதன்பின்பு அடுத்தவர் குறைகளை சுட்டிக்காட்டுவோம்!

மேலும்

சாதியையும், மதத்தையும் விட்டு (கொடுக்காமல்) விலகாமல் இருப்பதினால் உன் வீட்டிற்கும், இந்நாட்டிற்கும்  ஏதேனும் சிறிய பயன் உண்டா - மனிதா ? 

மேலும்


மேலே