எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

என் கனவு .....
என் வாழ்க்கை  ஒரு போதும்
அச்சடிச்ச காகிதம் சுமக்கும்
குப்பைத்தொட்டியாக  நகர கூடாது
என்பது மட்டுமே ........!

மேலும்


மேலே