எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எண்ணத்தில் தோன்றும்
வார்த்தைகள் எல்லாம்
வண்ணத்தில் வந்தததோ
வரைந்த கவிக்கு - என்
வாழ்த்துக்கள்

மேலும்

நெஞ்சம் சொல்லும் வார்த்தைகளை
நிதமும் கேட்கும் அறிவுக்கு
புரியவில்லை இரண்டும்
வேரென!!!!!

மேலும்

நன்றி ஸ்ரீ 26-Feb-2014 11:54 am
அருமை 26-Feb-2014 11:47 am
நன்றி தோழி 26-Feb-2014 11:34 am
அருமை! 26-Feb-2014 11:13 am

மேலே