எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

காதல்.......

 எவ்வளவு நட்சத்திரங்கள் பாதுகாப்பு நடுவில் எப்படித்தான் உன்னை அடைய போகிறேன் என்று தெரியவில்லை அந்த நிலாவை...

மேலும்

காதல் கவிதை....

   என் இதயத்தில் குடியேறிவிட்டாய்.. எப்போது என் வீட்டில் குடியேறுவாய்...

மேலும்


மேலே