எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நரநரவென மென்று தின்றது
பசி அடங்கியதும் பதுங்கிக்கொண்டது 
காமம்!

மேலும்


பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே