எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தொடரட்டும்! - தமிழன் பரிதி வருங்கால உழவன்

சாத்திரம் பற்றி எறியட்டும் - சடங்கு
சாக் குழிக்குள்ளே போகட்டும்!
சிந்தையில் புரட்சி தொடங்கட்டும் - அது செயலாய் வெடித்துச் சிறக்கட்டும்!
தமிழர் மெய்யியல் தேடட்டும் - இங்கு
மடமை முற்றும் ஒழியட்டும்
மனிதம் தன்தலை தூக்கட்டும் - உலகம்
தமிழே ஆள்வதைப் பார்க்கட்டும்!

மேலும்


பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே