எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தூரத்தில் இருந்து பார்த்தபோது,

சிறியதாய் இருந்ததென்று,
நான் மறுத்த பெருங்கதவு...

-தமிழ்

மேலும்


மேலே