எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நட்பே உன்னை பற்றி எழுத நினைத்தேன்
அபோதுதான் தெரிந்தது தமிழில் வார்த்தைகளுக்கு
பஞ்சம் என்று ...................................................................

மேலும்

ஆஹா நடப்பு அழகு :) 21-Feb-2014 12:05 am

மேலே