பாரதி கிருஷ்ணா வரைந்த ஓவியங்கள் (Oviyangal)

Art Work Submitted by பாரதி கிருஷ்ணா


மங்கையின் விழிகளும், விரல்களும் தாமரையுடன் நீரில் உலவ தாமரை இலைகளும் சற்றே நெருங்கி வருகிறது அவளின்
தீண்டல் தந்த மயக்கத்தில்...

படைப்பு - மஞ்சுளா முருகையா...

மேலும்

பாரதி கிருஷ்ணா ஓவியங்கள் (Oviyangal)மேலே