கார்த்தி வரைந்த ஓவியங்கள் (Oviyangal)

Art Work Submitted by கார்த்தி


பென்சில் ஓவியங்கள்

மேலும்

அழகான ஓவியங்கள்.. வாழ்த்துக்கள்.. 13-Mar-2017 4:32 pm
அருமையான ஓவியங்கள். வாழ்த்துக்கள் .... 04-Jun-2016 7:06 pm
ஆஹா அற்புதமான ஓவியங்கள் 04-Jun-2016 7:17 am

பயணங்கள் இங்கே...? பாதைகள் எங்கே...?

மேலும்

ஓம் நமச் சிவாய !

மேலும்

கலைமகள் அருள் வேண்டி ஆசிர்வதிக்கிறேன் அமெரிக்காவில் ஓவியம் பற்றி பல நூல்கள் படைப்புகள் கண்டு வியந்தேன் பாராட்டுக்கள் 23-Jul-2016 7:30 pm
சிறுகதைகள் புத்தக வெளியீடு குறித்து வாழ்த்துகள் ! அலுவல் காரணமாகவும், குடும்ப பொறுப்புகள் காரணமாகவும் ஓவியத்திற்கான நேர ஒதுக்கீடு குறைவாக உள்ளது. ஒரு ஓவியப் படைப்புக்கு கிடைக்கும் பணமதிப்பைப் பொறுத்து, உங்களின் கேள்விக்கு பதில் அளிக்க முடியும். ஓவியம் மீதான கருத்துக்கு நன்றி ! 10-Jan-2016 1:49 pm
எனது சிறுகதைகள் புத்தகமாக வெளிவர உள்ளன... தாங்கள் என் கதைகளுக்கு ஓவியங்கள் வரைய முடியுமா? 09-Jan-2016 3:44 pm
அறுபுதமான ஓவியங்கள்.... மிக நன்று... 08-Jan-2016 2:55 pm

கார்த்தி ஓவியங்கள் (Oviyangal)மேலே