செ செல்வமணி செந்தில் வரைந்த ஓவியங்கள் (Oviyangal)

Art Work Submitted by செ செல்வமணி செந்தில்


Oviyam -4

மேலும்

மிக்க நன்றி கவித்தோழரே ! 07-May-2016 6:11 am
ஓவியப்போட்டி அருமை தமிழ் 04-May-2016 11:45 pm
நன்றி சர்பான் ! 04-May-2016 6:16 pm

ஓவியம் -3

மேலும்

என்ன யோசனை இந்த ஓவியத்திற்கு ,யாரை மனம் நொந்து யாருக்கு என்ன / அருமை வாழ்த்துக்கள் செல்வமுத்துமணி 05-May-2016 8:53 am
படைத்தவரை வாழ்த்துகிறேன். 04-May-2016 11:47 pm
எதையோ சிந்திக்கும் பாவை 04-May-2016 12:28 am

ஓவியம் -2

மேலும்

நன்றி சர்பான் உன் வருகைக்கும் , கருத்துகளுக்கும் !!! 04-May-2016 7:33 am
மிகவும் அழகாக இருக்கிறது வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் 04-May-2016 12:26 am

ஓவியம் -1

மேலும்

அடடா அழகான காட்சி ஓவியம் 04-May-2016 12:25 am

செ செல்வமணி செந்தில் ஓவியங்கள் (Oviyangal)மேலே