ரா குருசுவாமி வரைந்த ஓவியங்கள் (Oviyangal)

Art Work Submitted by ரா குருசுவாமி


எனது பென்சில் ஓவியம். என்னுடைய ௮௪ வது வயதில் வரைந்தது

மேலும்

என் கற்பனை டிசைன்

மேலும்

சிற்பி வரைந்த வினாயகர் சிற்ப ஓவியத்தைப் பார்த்து வரைந்தது

மேலும்

ஓவியர் மணியனின் சிற்ப ஓவியத்தைப்பார்த்து வரைந்தது

மேலும்

மணியன் ஓவியத்தைப்பார்த்து வரைந்தது: பொன்னியின் செல்வனில் ஒரு காட்சி

மேலும்

தன,னாட்டுச்சிற்பங்கள் என்ற தலைப்பில் சில்பி வரைந்த கோயில் சிற்பங்களில் இந்த அம்மனும் ஒன்று. வரையப்பட்ட ஆண்டு 1954

மேலும்

ஒரு பத்திரிகையில் பார்த்துப் படைத்தது்

மேலும்

சில்பி அவர்களின் சித்திரத்தைப் பார்த்து வரைந்தது

மேலும்

மேலும்...

ரா குருசுவாமி ஓவியங்கள் (Oviyangal)மேலே