கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


உள்ளத்தின் பூரிப்பு

90%

குடும்ப வணிகம்

0%

சினிமா சமாச்சாரம்

10%

உங்கள் கருத்து

மக்களின் அறியாமை

20%

மக்களின் பொறுப்பின்மை

80%

மக்களின் பேராசை

0%

உங்கள் கருத்து

தமிழக வளர்ச்சியில் பிஜேபி உதவும்

17%

தமிழகம் வச்சு செய்யப்படும்

67%

பெரிய பாதிப்பில்லை

17%

உங்கள் கருத்து

வீழ்ந்து விடும்

29%

தொடரும்பலமாகும்

17%

மிக பலவீனமாகிவிடும்

19%

தெரியவில்லை

36%

உங்கள் கருத்து

இதுவே போதும் காலதாமத விசாரணை தவிர்க்கவேண்டும்

40%

இன்னும் கடுமை ஆக்க வேண்டும்

60%

தூக்கு தண்டனையை ரத்து செய்ய கூடாது

0%

கலி காலம் வேறென்ன

0%

உங்கள் கருத்து

கண்களில்

0%

மனதில்

75%

ஹார்மோன்களில்

13%

நாமளா நினைப்பதில்

13%

உங்கள் கருத்து

தேவையான ஒன்று

0%

முழு நாடகமே

71%

நவீன திண்ணைபேச்சு

29%

அறிவு வளர்கிறது

0%

உங்கள் கருத்து

வாசிப்பு குறைபாடு

29%

அனுபவமின்மை

42%

பெயர் பெறும் ஆர்வம்

21%

நுட்பமின்மை

8%

உங்கள் கருத்து

தவிர்க்கமுடியாது

19%

புரியவில்லை

26%

நாம் விலகி நிற்போம்

19%

தேவையும் கூட

35%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

ஸ்பரிசன் கருத்து கணிப்பு | Karuththu Kanippu : Eluthu.com


மேலே