கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


வேலை வாய்ப்புகள்

43%

குடும்ப சூழ்நிலை

24%

சமூக அவலங்கள்

14%

காதல்

19%

இவற்றில் எதுவுமில்லை

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

RMKRSN கருத்து கணிப்பு | Karuththu Kanippu : Eluthu.com


மேலே