கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


இந்தியர்கள் முட்டாள்கள் என்று

40%

அரசியல் வாதிகள் பணம் பெருக்குவதற்கு

60%

மக்களை வாழவைக்க

0%

யாருக்கு தெரியும்

0%

உங்கள் கருத்து

பணம்

11%

இயற்கை

22%

சூழ்நிலைகள்

11%

அன்பான குடும்பம்

44%

இவை அனைத்தும்

11%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

ப சண்முகவேல் கருத்து கணிப்பு | Karuththu Kanippu : Eluthu.com


மேலே