கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


சரியான பாலியல் கல்வி இல்லை

20%

கடுமையான சட்டம் இல்லை

80%

மது

0%

உங்கள் கருத்து

கமல்

0%

ரஜினி

0%

ttv தினகரன்

0%

ஸ்டாலின்

0%

ops eps

0%

சீமான்

0%

அன்புமணி

0%

விஜயகாந்த்

100%

உங்கள் கருத்து

நன்றாக இருக்கும்

40%

மோசமாக இருக்கும்

20%

அழிவை நோக்கி செல்லும்

40%

உங்கள் கருத்து

கலப்பு திருமணம்

23%

அரசு ஜாதி சான்றிதழை தடை செய்ய வேண்டும்

21%

ஜாதி இட ஒதுக்கீட்டை ஒழிக்கவேண்டும் ஜாதி அமைப்புகள் தடை செய்யப்பட வேண்டும்

23%

ஜாதி சட்டவிரோதமானது என்று அறிவிக்கப்படவேண்டும்

8%

ஜாதி அடையாளங்களுடன் கல்வி நிறுவனங்கள் இயங்குவது நிறுத்தப்படவேண்டும்

13%

ஜாதியை ஒழிப்பது முடியாத காரியம்

11%

உங்கள் கருத்து

மிகவும் தவறு

50%

கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா சரி

10%

இன்றையகாலத்தில் இதெல்லாம் சாதாரணம்

5%

தவறொன்றும் இல்லை

0%

அவரவர் விருப்பம்

35%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

மனிதன் கருத்து கணிப்பு | Karuththu Kanippu : Eluthu.com


பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே