கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


காதல் திருமணமே

33%

வீட்டில் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணமே

50%

திருமணமே செய்யகூடாது -

17%

உங்கள் கருத்து

ஆம்

0%

இல்லை

14%

சிலசமயங்களில் மட்டும்

71%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

14%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

சுரேஷ்குமார் கருத்து கணிப்பு | Karuththu Kanippu : Eluthu.com


மேலே