கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


தமிழர்களுக்கு தமிழ் பற்று இல்லை

93%

வெளி மாநில நடிகர்கள் மீது உள்ள மோகம்

7%

பணம் போட்டவர்கள் குறை கூறுவார்கள் என நினைப்பது

0%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

சுரேஷ்ராஜா ஜெ கருத்து கணிப்பு | Karuththu Kanippu : Eluthu.com


மேலே