கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


காதல் தோல்வி

12%

கடன் சுமை

42%

அதிக வேலை பளு

0%

வேலையின்மை

18%

குடும்ப பிரச்சனை

27%

உங்கள் கருத்து

தனியார் வேலை

19%

அரசு வேலை

41%

வெளிநாட்டு வேலை

30%

சுய நிறுவன வேலை

7%

வேறு வேலை

4%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

செய்தித்தாள்

8%

தொலைக்காட்சி

58%

வானொலி

8%

இணையம்

25%

மற்றவை

0%

அலைப்பேசி

0%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

0%

உங்கள் கருத்து

தகுதிக்கேற்ற வேலையின்மை

0%

குறைவான ஊதியம்

14%

தரமற்ற கல்வி

29%

மக்கள் தொகைப் பெருக்கம்

29%

வேறு காரணங்கள்

29%

உங்கள் கருத்து

கணிக்க இயலாது

14%

நிச்சயம் வல்லரசாகும்

43%

ஆகவே ஆகாது

43%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

கவிபுத்திரன் எம்பிஏ கருத்து கணிப்பு | Karuththu Kanippu : Eluthu.com


மேலே