கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


பயனளிக்கும்

75%

பயனளிக்காது

18%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

7%

உங்கள் கருத்து

அரசு தன் இலக்கை எட்டும்

36%

குடிமக்களை உயர்த்த அரசு இன்னும் முயற்சி எடுக்க வேண்டும்

24%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

40%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

சதீஸ்குமார் பா ஜோதி கருத்து கணிப்பு | Karuththu Kanippu : Eluthu.com


மேலே