கருத்து கணிப்பு

(Karuththu Kanippu)


தனி சட்டம் தேவை

29%

தேவையில்லை

0%

சட்டம் வந்தால் தவறாக பயன்படுத்தப்படும்

29%

வந்தால் உண்மையில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு

43%

உங்கள் கருத்து

பெண்கள் தங்களை காத்துக்கொள்ள முயற்சி செய்யாமை

0%

சமூகம் ஆண்களுக்கு தரும் சுகந்திரம்

0%

சட்டம் இருந்தும் உதவாமை

40%

சரிவர சொல்லித்தராமல் ஆண்களை வளர்க்கும் பெற்றோர்கள்

60%

உங்கள் கருத்து

கௌரவம்

31%

பணம் இருப்பதால்

5%

உண்மையில் குழந்தைகளின் நலன்

23%

நம் கனவை குழந்தைகளின் மேல் திணித்தல்

29%

பல மொழி புலமை தேர்ச்சி

13%

உங்கள் கருத்து

கால விரயம்

8%

ஒரு பயனும் இல்லை

8%

வெறும் பொழுதுபோக்கு

8%

கலாச்சார சீரழிவு

42%

பயன்களும் இருக்கின்றன

33%

உங்கள் கருத்து
மிகவும் பிரபலமானவை

vaishu கருத்து கணிப்பு | Karuththu Kanippu : Eluthu.com

மேலே