தமிழ் கேள்வி பதில்கள் தொகுப்பு

(Kelvi Bathilgal | Tamil Question and Answers)


சமீபத்திய கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
மது இல்லையேல்
 சமூகம் ,   பொது
11 அ வேளாங்கண்ணி
02-Jun-15
அக்னி நட்சத்திரம் என்று சில குறிப்பிட்ட நாட்கள் ஏன் அழைக்கப்படுகிறது?
 அக்னி நட்சத்திரம்
2 அ வேளாங்கண்ணி
28-May-15
பிடித்த பயணம்
 பயணம்
11 அ வேளாங்கண்ணி
13-Feb-15
ஆசிரியர்
 ஆசிரியர் ,   ஆசிரியர் தினம்
16 அ வேளாங்கண்ணி
05-Sep-14
நகைச்சுவை, காக்கா வடை
 பொது ,   நகை
4 அ வேளாங்கண்ணி
15-Apr-14
ஆண்பால்பெண்பால்
 கவிஞன்
24 அ வேளாங்கண்ணி
13-Mar-14
புதிய பிரிவு தேவை
 புதிய பிரிவு
6 அ வேளாங்கண்ணி
05-Mar-14
போலிகளைத் தடுக்க
 போலிகள்
4 அ வேளாங்கண்ணி
01-Feb-14
ஆனா ஒண்ணு
 தமிழ் ,   பொது
3 அ வேளாங்கண்ணி
28-Jan-14
தமிழ் மொழி
 தமிழ்
9 அ வேளாங்கண்ணி
12-Dec-13
சரியான அர்த்தம்
 அர்த்தம்
6 அ வேளாங்கண்ணி
14-Oct-13
புதுக்கவிதை பற்றியது
 புதுக்கவிதை
2 அ வேளாங்கண்ணி
29-Sep-13
ஹைக்கூ பற்றி
 ஹைக்கூ
22 அ வேளாங்கண்ணி
28-Sep-13
கடல் நீர்?
 அறிவியல்
10 அ வேளாங்கண்ணி
04-Apr-13
மனிதன் விலங்கு
 அறிவியல்
5 அ வேளாங்கண்ணி
04-Apr-13
ஒரே மொழி!
 மொழி
2 அ வேளாங்கண்ணி
04-Apr-13

அ வேளாங்கண்ணி கேள்வி பதில் | Kelvi Bathil / Q&A : Eluthu.com


மேலே