தமிழ் கேள்வி பதில்கள் தொகுப்பு

(Kelvi Bathilgal | Tamil Question and Answers)


சமீபத்திய கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
சிந்திக்க விமர்சிக்க ஒரு பயிற்சி
 விமரிசனப் பயிற்சி
4 காளியப்பன் எசேக்கியல்
13-Aug-14
தமிழ் வளர்ச்சிக்குத் தேவை
10 காளியப்பன் எசேக்கியல்
30-Jul-14
பகிரு -பொத்தானின் உபயோகம் பற்றி -கேள்வி -2
 பகிரு பொத்தான் பற்றி
4 காளியப்பன் எசேக்கியல்
17-Jul-14
பகிரு -பொத்தானின் உபயோகம் பற்றி
 பகிரு பொத்தான் பற்றி
0 காளியப்பன் எசேக்கியல்
17-Jul-14
பகிரு பற்றி-நிர்வாகத்தினருக்கு
3 காளியப்பன் எசேக்கியல்
25-Mar-14
என்னது?கவிதையா ?
 கவிதையே
11 காளியப்பன் எசேக்கியல்
12-Feb-14
கருத்து பகுதியில் குறிப்பிடப்படவேண்டியவை
 முதல் பக்கத்திலுள்ள கருத்து
4 காளியப்பன் எசேக்கியல்
31-Oct-13
எழுத்தில் தலைப்பு தொகுப்பு முறை மாற்றப்படுமா?
 எழுத்தில் தொகுப்பு பற்றிய
1 காளியப்பன் எசேக்கியல்
18-Mar-13

காளியப்பன் எசேக்கியல் கேள்வி பதில் | Kelvi Bathil / Q&A : Eluthu.com


மேலே