தமிழ் கேள்வி பதில்கள் தொகுப்பு

(Kelvi Bathilgal | Tamil Question and Answers)


சமீபத்திய கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
பேருந்து பயணம்
 பேருந்து பயணம் ,   மது அருந்தியவர்கள்
0 பிரான்சிஸ் சேவியர்
04-Oct-13
மனம் என்றால் என்ன?
 மனம்
2 பிரான்சிஸ் சேவியர்
12-Sep-13
அதீத இயற்கை சக்தி
 அதீத இயற்கை சக்தி ,   இறைவன்
4 பிரான்சிஸ் சேவியர்
30-Aug-13
கவிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள்
 கவிஞர்கள் ,   எழுத்தாளர்கள் ,   முன்மாதிரி
9 பிரான்சிஸ் சேவியர்
07-Aug-13
பாடல் எழுத ஆசை
 பாடல் எழுத ஆசை ,   வரிவடிவம்
2 பிரான்சிஸ் சேவியர்
27-Jul-13
பெண்ணும், போனும்
 பெண்ணும் போனும் ,   இளம் பெண்கள்
11 பிரான்சிஸ் சேவியர்
06-Jul-13
ஏற்ற துணை
 ஏற்ற துணை
3 பிரான்சிஸ் சேவியர்
03-Jul-13
வாழ்க்கைக்கு முக்கியம்
 காதல் ,   உறவு ,   வாழ்க்கைக்கு முக்கியம்
10 பிரான்சிஸ் சேவியர்
29-Jun-13
பிள்ளையின் ஏக்கம்
 பிள்ளையின் ஏக்கம் ,   குடிக்கார தந்தை
12 பிரான்சிஸ் சேவியர்
26-Jun-13
நடக்காவிட்டால்
 நடக்காவிட்டால்
10 பிரான்சிஸ் சேவியர்
21-Jun-13
மன நிலை
 மன நிலை
13 பிரான்சிஸ் சேவியர்
11-Jun-13
திருமணம்
 திருமணம்
1 பிரான்சிஸ் சேவியர்
06-Jun-13
சொர்க்கம்
 சொர்க்கம்
11 பிரான்சிஸ் சேவியர்
27-May-13
பெண்ணின் எதிர்பார்ப்பு
 பெண்ணின் எதிர்பார்ப்பு
6 பிரான்சிஸ் சேவியர்
23-May-13
பெண்களின் அழகு
 பெண்களின் அழகு ,   அழகு நிலையம்
5 பிரான்சிஸ் சேவியர்
21-May-13
கோழைத்தனம் காரணம்
 காரணம் ,   கோழைத்தனம்
3 பிரான்சிஸ் சேவியர்
20-May-13

பிரான்சிஸ் சேவியர் கேள்வி பதில் | Kelvi Bathil / Q&A : Eluthu.com


மேலே