தமிழ் கேள்வி பதில்கள் தொகுப்பு

(Kelvi Bathilgal | Tamil Question and Answers)


சமீபத்திய கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
பேச்சு
 கடந்த காலம் மீட்டல்
7 முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான்
24-Jan-18
அறிதல்
 இலக்கியம்
2 முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான்
28-Feb-17
விவாதம்
 ஜல்லிக்கட்டு
9 முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான்
29-Jan-17
சேர்த்து மற்றும் பிரித்து எழுதல்
 தமிழ்
6 முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான்
08-Oct-15
தேடுவோம் அறிவோம்
 அறிவின் தேடல்
12 முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான்
29-Sep-15
அறிதல்
 அறிவு
3 முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான்
05-Sep-15
திருக்குறள்
 திருக்குறள் அறிவு
8 முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான்
29-May-15
அறிவின் தேடல் 2
 அறிவு
2 முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான்
02-May-15
அறிவின் தேடல்
 அறிவு
2 முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான்
02-May-15
கேள்வி
 சிந்தை
10 முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான்
07-Apr-15
விடை தெரியுமா?
 சிந்தை
22 முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான்
08-Mar-15
முடிவு
 சிந்தனை
8 முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான்
19-Jan-15

முஹம்மது ஹனிபா முஹம்மது ஸர்பான் கேள்வி பதில் | Kelvi Bathil / Q&A : Eluthu.com


மேலே