தமிழ் கேள்வி பதில்கள் தொகுப்பு

(Kelvi Bathilgal | Tamil Question and Answers)


சமீபத்திய கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
எழுத்து குழும கவனத்திற்கு
0 இரா-சந்தோஷ் குமார்
22-Jun-14
நோட்டா
 நோட்டா ,   ஜனநாயகம்
17 இரா-சந்தோஷ் குமார்
19-May-14
தோல்வி ஏன்?
 தோல்வி ஏன் ?
34 இரா-சந்தோஷ் குமார்
17-May-14
அலையா ? கோவமா ?
16 இரா-சந்தோஷ் குமார்
16-May-14
கேள்விக்கான வரையறை
 கேள்வி பதிவுகள்
6 இரா-சந்தோஷ் குமார்
19-Mar-14
கேள்விக்குறியின் கோரிக்கை
 கேள்விக்குறி ,   ஆச்சரியக்குறி
16 இரா-சந்தோஷ் குமார்
12-Mar-14
வாழ்த்துக்கள்
 வாழ்த்தும் வேண்டுதலும்
18 இரா-சந்தோஷ் குமார்
07-Mar-14
தீர்ப்பு
 தூக்குதண்டனை ,   தீர்ப்பு
15 இரா-சந்தோஷ் குமார்
18-Feb-14
கலிங்கத்துப்பரணி
 இலக்கியம் ,   கலிங்கத்துப்பரணி
13 இரா-சந்தோஷ் குமார்
13-Feb-14
இலக்கியத்தில் சந்தேகம்
 இலக்கியம் ,   தேம்பாவணி
2 இரா-சந்தோஷ் குமார்
11-Feb-14
Wi-Fi
 Wi-Fi ,   தமிழ் சொல்
14 இரா-சந்தோஷ் குமார்
09-Feb-14
இறுதி தேர்வு பட்டியல்
 பரிசு ,   இறுதி தேர்வு பட்டியல்
21 இரா-சந்தோஷ் குமார்
01-Feb-14
இறுதி தேர்வு
 பட்டியல் திருத்தம்
9 இரா-சந்தோஷ் குமார்
01-Jan-14
எண்ணம்
 எண்ணம்
9 இரா-சந்தோஷ் குமார்
12-Dec-13
கருப்பு -கறுப்பு
 நிறம் சந்தேகம்
29 இரா-சந்தோஷ் குமார்
06-Dec-13
எண்ணம்
 பதிவு
16 இரா-சந்தோஷ் குமார்
03-Dec-13

இரா-சந்தோஷ் குமார் கேள்வி பதில் | Kelvi Bathil / Q&A : Eluthu.com


மேலே