தமிழ் கேள்வி பதில்கள் தொகுப்பு

(Kelvi Bathilgal | Tamil Question and Answers)


சமீபத்திய கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
என்ன ஆயிற்று தளத்திற்கு
2 நெல்லை ஏஎஸ்மணி
09-May-15
அரசியலை வைத்து
 ஊக்க மருந்து
6 நெல்லை ஏஎஸ்மணி
17-Nov-14
கவனமாக இருப்பீர்களா தோழமையே
 அனைவரும் பதில் தருக
18 நெல்லை ஏஎஸ்மணி
26-Aug-14
எழுத்துத் தளத்தின் மேன்மை காப்பீர்
 தொடரும் சர்ச்சைப் பதிவுகள்
15 நெல்லை ஏஎஸ்மணி
02-Apr-14
நோட்டா ?
 தற்போதய தேர்தல்
8 நெல்லை ஏஎஸ்மணி
12-Mar-14
மனம் நெருடும் கேள்வி
 விடை தேடும் ஐயம்
12 நெல்லை ஏஎஸ்மணி
23-Feb-14
இனி யாருக்காவது பதில், சொல்வாயோ மணியன் ?
 தீர்வு கூறீர்
14 நெல்லை ஏஎஸ்மணி
07-Feb-14
புதிருக்கு பதில் சொல்லுங்கள் - மணியன்
 புதிர்
3 நெல்லை ஏஎஸ்மணி
29-Jan-14
யார் சிறப்பு
 அறிவியல்
7 நெல்லை ஏஎஸ்மணி
13-Jan-14

நெல்லை ஏஎஸ்மணி கேள்வி பதில் | Kelvi Bathil / Q&A : Eluthu.com


மேலே