தமிழ் கேள்வி பதில்கள் தொகுப்பு

(Kelvi Bathilgal | Tamil Question and Answers)


சமீபத்திய கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
தவறு என்ன?
 பொது
8 மெய்யன் நடராஜ்
16-Jan-20
என்ன பெயர் ?
 பொது அறிவு
9 மெய்யன் நடராஜ்
01-Mar-15
காக்காய் கடி
 கடி
9 மெய்யன் நடராஜ்
02-Aug-14
விளக்கம்?
 பொது அறிவு
6 மெய்யன் நடராஜ்
19-Feb-14
யார் முகமூடித் திருடன்?
15 மெய்யன் நடராஜ்
26-Jan-14
புனை பெயர்களில் புகுந்து கொண்டு அருவருக்கத்தக்க நாகரீகமற்ற வகையில் எழுதுவோருக்கு என்ன செய்யலாம்?
 போலிகளுகான வெளி என்ன?
27 மெய்யன் நடராஜ்
15-Nov-13
திரு. திருமதி . செல்வன் .செல்வி .மேதகு. என பெயருக்கு முன் நாம் இடும் மரியாதை அலிகளுக்கு முன் இடுவதானால் எப்படி இடலாம்.?
 பொது அறிவு
10 மெய்யன் நடராஜ்
15-Sep-13
ஆப்பிள் காயா பழமா?
 பொது அறிவு
12 மெய்யன் நடராஜ்
06-Sep-13

மெய்யன் நடராஜ் கேள்வி பதில் | Kelvi Bathil / Q&A : Eluthu.com


மேலே