தமிழ் கேள்வி பதில்கள் தொகுப்பு

(Kelvi Bathilgal | Tamil Question and Answers)


சமீபத்திய கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
சந்தேகம்
 சந்தேகம்
0 ஜவ்ஹர்
09-Feb-23
சமூகமும் நெடுந்தொடரும்
 தமிழர் பண்பாடு
0 ஜவ்ஹர்
07-Feb-23
தெளிவு
 நண்பர்களை இணைத்தல்
0 ஜவ்ஹர்
07-Feb-23
அரசியல்
 அரசியல்
0 ஜவ்ஹர்
07-Feb-23
மனிதன் இன்றும் அறியாமையிலேதான் வாழ்கிறானா?
 பதிவு
17 ஜவ்ஹர்
30-Jul-16
இறை பக்தி போழியானதா?
 பதிவு
3 ஜவ்ஹர்
29-Jul-16
காமம்தான் காதலிக்கத் தூண்டுகிறதா?
 பதிவு
10 ஜவ்ஹர்
24-Jul-16
என் கருத்தை உங்களால் ஏற்றுக்கொ ள்ள முடியுமா?
 பதிவு
4 ஜவ்ஹர்
22-Jul-16
எமது கலாசாரம் பொருத்தமற்றது?
 பதிவு
8 ஜவ்ஹர்
19-Jul-16
என்று இந்த மயக்கம் தௌியும்
 பதிவு
9 ஜவ்ஹர்
17-Jul-16
உங்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா?
 பதிவு
11 ஜவ்ஹர்
09-Jul-16
பீப் போடப்படுவது தவறா?
 பதிவு
13 ஜவ்ஹர்
06-Jul-16
நம்பிக்கைக்கு உரியவராக சலூன் காரரைச் சொல்லலாமா?
 பதிவு செய்தல்
5 ஜவ்ஹர்
22-Dec-14
பூச்சியை விடவா கணவர்கள் சிறிசு?
 பதிவு செய்தல்
5 ஜவ்ஹர்
21-Dec-14
பாசம் பாசாங்கானதா?
 பதிவு
5 ஜவ்ஹர்
28-Oct-14
பல்பு வாங்குதல் என்றால் என்னங்க?
 பதிவு
5 ஜவ்ஹர்
03-Aug-14

ஜவ்ஹர் கேள்வி பதில் | Kelvi Bathil / Q&A : Eluthu.com


மேலே