தமிழ் கேள்வி பதில்கள் தொகுப்பு

(Kelvi Bathilgal | Tamil Question and Answers)


சமீபத்திய கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
இலக்கண சந்தேகம் தோறும் பிறப்புகள் யாவும்
 கவிதை சேர்க்க ,   லாகின் ,   பதிவு செய்தல் ,   அறிவியல்
2 விக்னேஷ்
09-Mar-19
youtube -தமிழாக்கம்
 பதிவு செய்தல்
5 விக்னேஷ்
28-Jun-17
you tube -தமிழாக்கம் ??
 பதிவு செய்தல்
1 விக்னேஷ்
28-Jun-17
கவிதை
 கவிதை
1 விக்னேஷ்
24-Mar-17
விவாதம் - திருக்குறள் தவறு
 லாகின் ,   பதிவு செய்தல் ,   அறிவியல்
1 விக்னேஷ்
10-Sep-16
hiox
 லாகின்
2 விக்னேஷ்
03-May-16
அனைவரும் பதில் அளியுங்கள்
 கவிதை
11 விக்னேஷ்
30-Apr-16
எழுத்து தளம் புகார்
 லாகின்
0 விக்னேஷ்
31-Jan-16
எழுத்து லாகின்
 லாகின்
1 விக்னேஷ்
08-Jan-16

 பதிவு செய்தல்
1 விக்னேஷ்
18-Nov-15
ஆட்டை காணவில்லை
 லாகின்
3 விக்னேஷ்
04-Nov-15
தமிழ் மொழி
 பதிவு செய்தல்
0 விக்னேஷ்
25-Oct-15
திருப்பூர் வாசிகளே
 பதிவு செய்தல்
1 விக்னேஷ்
05-Oct-15
கடவுள் உங்கள் முன் தோன்றி வரம் ஒன்று கொடுப்பார் எனில் என்ன வரம் கேட்பீர்கள்
19 விக்னேஷ்
26-Sep-15
இந்தியா???
 லாகின் ,   அறிவியல் ,   பதிவுசெய்தல்
1 விக்னேஷ்
24-Sep-15
கல்வியியல் என்றால் என்ன?
 லாகின்
3 விக்னேஷ்
22-Sep-15

விக்னேஷ் கேள்வி பதில் | Kelvi Bathil / Q&A : Eluthu.com


மேலே