தமிழ் கேள்வி பதில்கள் தொகுப்பு

(Kelvi Bathilgal | Tamil Question and Answers)


சமீபத்திய கேள்விகள்


கேள்விபதில்கள்சமர்ப்பித்தது
ஆதி பகவான்
 சமூகம் ,   காதல் ,   நட்பு
8 பிரவீன்குமார்
04-Oct-18
இரண்டு வரி கவிதை வேண்டும்
 காதல் ,   வாழ்க்கை ,   நட்பு ,   இயற்கை
7 பிரவீன்குமார்
24-Sep-16
திருட்டு விசிடி
 காதல் ,   வாழ்க்கை ,   நட்பு ,   இயற்கை
3 பிரவீன்குமார்
19-Jul-16
மதுவால் மடியும் மக்கள்
 சமூகம் ,   வாழ்க்கை ,   குடி
5 பிரவீன்குமார்
17-Jul-16
உதவுங்கள் தோழமைகளே
 காதல் ,   உறவு ,   நட்பு ,   உதவி ,   அம்மா
2 பிரவீன்குமார்
10-May-16
அம்மா இரண்டு வரி கவிதை
 காதல் ,   வாழ்க்கை ,   அம்மா
17 பிரவீன்குமார்
06-May-16
வாழ்க்கை
 வாழ்க்கை காதல் அரசியல்
8 பிரவீன்குமார்
05-May-16
ஏன்?
 எழுத்து
2 பிரவீன்குமார்
01-May-16
கிரிக்கெட்
2 பிரவீன்குமார்
29-Apr-16
வறுமை
5 பிரவீன்குமார்
29-Apr-16
புள்ளிகள் பெறுவது எப்படி
2 பிரவீன்குமார்
26-Dec-15

பிரவீன்குமார் கேள்வி பதில் | Kelvi Bathil / Q&A : Eluthu.com


மேலே